0916.794.333

Cách kiểm tra lỗi điều hòa Daikin tại nhà

Cách kiểm tra lỗi điều hòa Daikin

Bước 1: Hướng điều khiển về phía mắt nhận điều hòa sau đó giữ phím “Cancel” khoảng 5s. Lúc này điều khiển sẽ hiện thị mã lỗi trên màn hình và nhấp nháy, => nhả tay khỏi nút

Bước 2: Tiếp tục ấn nút “Cancel” để chuyển qua các mã lỗi khác, khi nào có tiếng bíp trên dàn lạnh và điều khiển hiển thị mã lỗi tiếp theo thì dừng lại

Bước 3: Xác định tình trạng của máy theo bảng tra mã lỗi điều hòa Daikin VRV được chia sẻ dưới đây và tiến hành xử lý khắc phục.

Bảng tra mã chú ý

Mã chú ý Mô tả mã chú ý
P2 Tự động nạp nhiều hơn 5 phút “t03” nháy
P8 Tự động nạp kết thúc bất thường làm ngưng chạy DL
PE Tự động nạp sắp kết thúc
P9 Tự động nạp kết thúc bình thường
E-1 Không hội đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra rò gas
E-2 Nhiệt độ DL dưới 10oC khi kiểm tra rò gas
E-3 Nhiệt độ DN dưới 0oC khi kiểm tra rò gas
E-4 Áp suất thấp bất thường khi kiểm tra rò gas
E-5 Vài DL không tương thích với kiểm tra rò gas
Đánh giá post